Storhuvad smörbult | Ponticola kessleri

Storhuvad smörbult är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Hitta på sidan

Fakta

  • Latinskt namn: Ponticola kessleri
  • Svenskt namn: Storhuvad smörbult
  • Andra namn: På engelska Bighead goby
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
  • Ursprung: Pontokaspiska området
  • Första fynd i Europa: Serbien, 1986
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Storhuvad smörbult i Artdatabanken

Hur känns de igen?

Arten tillhör familjen smörbultsfiskar och har en utskjutande underkäke och något tillplattat stort huvud. Bukfenornas bas är sammanväxta och bildar en sugskiva. Den är mörk i basen och ljust spräcklig även på fenorna.

Svenska fynd

Inga fynd i Sverige (2024).

Hur lever de?

Liksom den invasiva arten svartmunnade smörbulten så är den storhuvade smörbulten bottenlevande. Även dieten överlappar med den svartmunnade smörbulten något, men medan den svartmunnade smörbulten föredrar musslor föredrar den storhuvade smörbulten små kräftdjur och små fisk.

Hur kom de hit?

Arten har en naturlig förmåga att röra sig längs vattendrag, vilket gör att den har potential att sprida sig till nya områden, inklusive Östersjön. Då den redan har visat sig vara anpassningsbar och kapabel att kolonisera olika habitat, är det inte otänkbart att den skulle kunna trivas i de brackvattenmiljöer som Östersjön erbjuder. Fraktfartyg utgör även en potentiell transportväg för denna art. Genom barlastsystemet, där vatten tas ombord för att stabilisera fartyget under resor, kan dessa organismer av misstag tas med på resor och släppas ut i nya områden när vattnet töms. Detta utgör en betydande risk för att arten sprids till nya platser där den kanske inte naturligt skulle ha etablerat sig.

Möjliga effekter

När arten introduceras i ett nytt ekosystem där det finns överlappning i födonischer av inhemska arter kan konkurrens om samma födoresurser leda till betydande effekter på inhemska arter.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hindra spridning i svenska vatten

Sätt inte ut eller sprid fiskar i svenska vatten.

Publicerad: 2021-03-15
Uppdaterad: 2024-04-08
Sidansvarig: Webbredaktion