Prickig dvärgmal | Ictalurus punctatus

Prickig dvärgmal är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv.

Hitta på sidan

Fakta

  • Latinskt namn: Ictalurus punctatus
  • Svenskt namn: Prickig dvärgmal
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Nordamerika
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Potentiellt invasiv: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Prickig dvärgmal i Artdatabanken

Hur känns de igen?

Arten ser ut som en typisk mal men med åtta skäggtömmar (istället för sex) runt ansiktet och kort men hög ryggfena. Den saknar även fjäll. Den är svår att skilja från svart dvärgmal och brun dvärgmal men alla tre är klassade som invasiva främmande arter i Sverige. Den skiljs från sina släktingar på att den har svartaprickar på sidorna, dessa är väldigt tydliga när de är unga då resten av kroppen är ljust skimrande. Prickarna kan vara svårare att se på äldre individer då de är mörkare och får en blå, olivgrön till grå/svart ton. Rygg- och bröstfenorna har taggar medan den böjda analfenan har 24-29 strålar.

Svenska fynd

Inga fynd i Sverige (2024).

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hur lever de?

Arten lever i både stora och små sjöar, floder och dammar. De är mycket anpassningsbara och klarar även av att leva i låga salthalter. De är allätare och äter det mesta som kommer i dess väg och föredrar att lägga sin rom på steniga bottnar så att de inte sveps bort av strömmar.

Hur kom de hit?

Den prickiga dvärgmalen kommer från början från Nordamerika. Det finns fynd av arten, bland annat i Italien, Spanien och Ryssland. Men även i andra världsdelar där den inte är inhemsk. I många av länderna där den introducerats så har det skett medvetet och avsiktligt i sportfiskesyften. I flera fall som till exempel Ungern och Estland har den introducerats av myndigheterna som matfisk.

Möjliga effekter

Den prickiga dvärgmalen är en känd bärare av många sjukdomar och parasiter som skulle kunna vara förödande för våra inhemska fiskar. Den skulle också kunna konkurrera med inhemska arter om både mat och plats.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det via Rappen.nu.

Hindra spridning i svenska vatten

Sätt inte ut eller sprid fiskar i svenska vatten.

Publicerad: 2024-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion