Luddsjöpung | Molgula manhattensis

Luddsjöpung är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

  • Latinskt namn: Molgula manhattensis
  • Svenskt namn: luddsjöpung
  • Organism: sjöpungar m.fl. (manteldjur)
  • Livsmiljö: Marin
  • Ursprung: Kryptogen (oklart ursprung)
  • Första fynd i Sverige: 1977 (alt 2002)
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Luddsjöpung i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 132.6 kB.

Hur känns de igen?

Luddsjöpung.

Luddsjöpung betraktades tidigare som en inhemsk art. Foto: Brandon Seah (CC BY-NC-SA 2.0).

Den har en rund form, med en diameter på 25 millimeter. Det engelska namnet för luddsjöpung är sea grape (havsvindruva). Höljet (manteln) är halvt genomskinligt blågrön och ofta täckt med skräpigt "hår" som gör att den ser luddig ut.

Svenska fynd

Luddsjöpung har hittats i Västerhavet, och i Gullmarsfjorden 2002. Den har betraktats som inhemsk, men man misstänker att det då istället kan ha varit den liknande arten Molgula tubifera.

Hur lever de?

De ser oansenliga ut, sjöpungarna. Men som manteldjur är de vår och alla andra ryggradsdjurs närmaste släkting i havet.

Detta eftersom de har en ryggsträng när de är fritt simmande larver och ser ut som små grodyngel. 

Ryggsträngen tillbakabildas när de efter ett par dagar slår sig ned och blir vuxna. Då sätter de sig fast och livnär sig genom att filtrera vattnet på näringspartiklar.

Luddsjöpung lever enskilt. Den är alltså solitär till skillnad från andra sjöpungar som kan bilda kolonier. De fäster på hårda ytor som bryggor och klippor, i skyddade vikar och flodmynningar.

Luddsjöpung tål stora variationer i både salthalt och temperatur.

Hur kom de hit?

Man vet ännu inte om de kommit direkt från sitt ursprungliga utbredningsområde i västra Atlanten, eller från det bestånd som invaderade Svarta Havet i början av 1980-talet.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Möjliga effekter

Det är oklart om den har några negativa eller positiva effekter. I USA konstaterar man att den hör till de arter som kan fästa sig på marina konstruktioner, men att den har liten påverkan.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion