Filtsjöpung | Didemnum vexillum

Filtsjöpung är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

 • Latinskt namn: Didemnum vexillum
 • Svenskt namn: Filtsjöpung
 • Andra namn: Havsspya
 • Organism: sjöpungar m.fl. (manteldjur)
 • Livsmiljö: Marin
 • Ursprung: Nordvästra Stilla havet
 • Förekommer i Sverige: Ja
 • Första fynd i Europa: Nederländerna, 1991
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Filtsjöpung i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 161.5 kB.

Hur känns de igen?

Det är mycket svårt att skilja arten från andra arter av Didemnum.

I lugna vatten kan det utvecklas stora hängande kolonier, och på horisontella och vertikala underlag bildar ofta kolonierna ett tunt lager, likt en filt, på underlaget.

omslag.

Illustration

Orange påväxt på en kedja.Förstora bilden

Filtsjöpung. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Svenska fynd

Det första fyndet i Sverige hittades 2022 i Kosterhavets nationalpark.

Hur lever de?

Filtsjöpung är en kolonibildande art av sjöpungar. Det betyder att mattorna man ser är en stor grupp av individer som sitter tätt tillsammans. De filtrerar vatten i jakt på mat och varje individ har en egen inströmningsöppning, medan utströmningsöppningen delas av flera individer.

De sprider sig genom att mindre delar av kolonierna knoppas av och förs vidare, exempelvis med strömmar, båtar eller kringflytande objekt. Den sprider sig inte längre sträckor på egen hand då larverna dör efter ett dygn om de inte hittat ett lämpligt substrat att fästa sig vid innan dess.

Hur kom de hit?

Arten har sannolikt sitt ursprung i nordvästra Stilla Havet runt Japan, men har med hjälp av sjöfart spridit sig till nya havsområden i hela världen. I Nederländerna är provinsen Zeeland hårt drabbad, där täcker arten upp till 95 procent av havsbotten.

Hur arten kom till Sverige är fortfarande oklart men troligtvis har den kommit med båttrafik.

Möjliga effekter

Filtsjöpungens kolonier växer snabbt och kan på kort tid bli en dominerande art. Den växer över botten och bildar en matta som täcker andra fastsittande organismer, limmar ihop stenar och grus genom att fylla igen alla hålrum. På så sätt kan den konkurrera ut andra fastsittande arter, förstöra gömslen och bohålor och förändra näringsväven.

Hindra ytterligare spridning i svenska vatten

Om man misstänker påväxt av filtsjöpung eller andra invasiva främmande arter bör man rengöra båtskrov och fiskeutrustning med mera, alternativt låta de torka under en längre period tills materialet är helt torrt. Rengöring bör göras med avstånd till vatten så att inga påväxter rinner tillbaka.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion