Potamothrix moldaviensis

Potamothrix moldaviensis är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Potamothrix moldaviensis
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 1915
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Potamothrix moldaviensis i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 137.3 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion