Melita nitida

Melita nitida är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Melita nitida
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Nederländerna, 1998
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 137.8 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion