Marmorkarp | Hypophthalmichthys nobilis

Marmorkarp är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Hypophthalmichthys nobilis
Svenskt namn: marmorkarp
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten
Första fynd i Europa: Oklart. Fynd i Polen, 1965
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Marmorkarp i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion