Bighead goby | Ponticola kessleri

Bighead goby är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Ponticola kessleri
Svenskt namn: "bighead goby"
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Europa: Serbien, 1986
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Bighead goby i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion