Rapportera ditt fynd av puckellax

Hitta på sidan

Ett antal fynd av den främmande arten puckellax har gjorts i svenska vatten. Främmande arter av laxfiskar kan leda till konkurrens om föda och utrymme samt sprida sjukdomar bland inhemska laxfiskar.

Illustration.

En vuxen lekmogen puckellax är cirka 40-55 cm lång. Kroppen är avlång och spolformig. Under lek utvecklar hanarna en distinkt puckel på ryggen och krokformade käkar. Illustration: Timothy Knepp - U.S. Fish and Wildlife Service

De första fynden i år gjordes i Ätran i Halland under och sedan har fyndplatserna blivit fler i både sydlig och nordlig riktning. Skummeslöv, Göta älv nedströms och Ljungskile är platser där puckellaxen har observerats. Det rör sig alltså om fyndplatser både i havet och i rinnande vatten.

Havs- och vattenmyndigheten har gett SLU aqua i uppdrag att göra en riskanalys av artens eventuella ekologiska påverkan och åtgärder för att förhindra och minimera dessa.

Hur känner man igen en puckellax?

Puckellaxen är den minsta av stillahavslaxarna. Kroppen är avlång och spolformig. Under lek utvecklar hanarna en tydlig puckel på ryggen och krokformade käkar. Lekande hanar blir också ljust rosaröda på rygg och sidor, med stora oregelbundna mörkbruna fläckar.

I havet är puckellaxen stålblå eller grön på ryggen, silvergrå på sidorna med ett mindre antal svarta fläckar och vit på undersidan. Ett enkelt kännetecken är den V-formade stjärtfenan som ofta har fläckar i rader, så att den nästan ser tvärrandig ut.

Läs mer om puckellaxen här.

Vad gör jag om jag fångar ett exemplar?

Om puckellaxen fiskats upp ska den avlivas direkt och inte kastas tillbaka i vattnet. Alla fynd ska rapporteras in till Rappen enligt instruktionerna nedan.

Så här rapporterar du i Rappen

Ta en bild, hämta GPS-koordinat och fyll i ditt namn, telefonnummer eller
e-postadress. Lägg in efterfrågade uppgifter. Är uppgifterna korrekta vid inrapporteringen får du en bekräftelse via e-post.

Alla rapporter kontrolleras av experter och hamnar i Sveriges största databas för arter, Artportalen.

Läs mer om Rappen här.

Publicerad: 2017-09-21
Sidansvarig: Webbredaktion