Många före­slår ett total­förbud mot botten­trålning för att få tillbaka torsken. Vad tycker HaV om det?

Bottentrålning är fortfarande viktigt för fisket efter räka, kräfta och plattfisk. Om man använder konventionella bottentrålar vid sådant fiske finns det en stor risk för bifångst av torsk. Men det finns bottentrålar som sorterar bort en stor del av torsken så att den inte fångas. För att kunna ha kvar fisket och samtidigt skydda torsken behövs ett fortsatt arbete med att se till att alla fiskare, både från Sverige och andra länder, använder sådana bottentrålar i alla hav där de aktuella torskbestånden finns. Eftersom det egentligen inte spelar någon roll i vilket fiske torsken dör så behöver vi se till att alla fisken är så selektiva som möjligt och att man, när det är möjligt, släpper tillbaka bifångster på rätt sätt så att torsken inte skadas. I områden där uppgrumling från bottentrålning kan påverka torskens lek kan vi begränsa trålning under de perioder när torsken leker. Kanske behöver bottentrålning även begränsas i områden där torsken har problem med tillgång till bottenlevande föda, eftersom det har visat sig kunna påverka mängden och artsammanstätningen av bottenlevande djur.

Publicerad: 2020-06-18
Sidansvarig: Webbredaktion