Hur ser det ut med andra gifter i torsken?

Halterna av andra giftiga ämnen – som dioxiner och tungmetaller – ser glädjande nog ut att minska. Däremot dyker det samtidigt upp nya föroreningar, som till exempel bromerade flamskyddsmedel, som kan skapa problem.

Publicerad: 2020-06-18
Sidansvarig: Webbredaktion