Det före­kommer upp­gifter om att höga halter läke­medel nu hittas i torsk?

Det är riktigt. Vid provtagning av torsk från östra Östersjön har man hittat höga halter av flera läkemedel, bland annat av preventivmedel och antidepressiva läkemedel. Det behövs nu vidare studier för att undersöka hur mycket läkemedelsrester det finns i torsk i olika områden och skaffa bättre förståelse för om och hur läkemedlen påverkar torsken.

Publicerad: 2020-06-18
Sidansvarig: Webbredaktion