Luddsjöpung (Molgula manhattensis)

Sjöpungar är manteldjur med en intressant evolutionär historia. Vi har ett 20-tal inhemska arter av sjöpungar. Frågan är om luddsjöpung hör till dem.

Hur känns de igen?

Den har en rund form, med en diameter på 25 millimeter. Det engelska namnet för luddsjöpung är sea grape (havsvindruva). Höljet (manteln) är halvt genomskinligt blågrön och ofta täckt med skräpigt "hår" som gör att den ser luddig ut.

Luddsjöpung.

Luddsjöpung betraktades tidigare som en inhemsk art. Foto: Brandon Seah (CC BY-NC-SA 2.0).

Svenska fynd

Luddsjöpung har hittats i Västerhavet, och i Gullmarsfjorden 2002.

Den har betraktats som inhemsk, men man misstänker att det då istället kan ha varit den liknande arten Molgula tubifera.

Hur lever de?

De ser oansenliga ut, sjöpungarna. Men som manteldjur är de vår och alla andra ryggradsdjurs närmaste släkting i havet.

Platshållare för en karta. Illustration.

Detta eftersom de har en ryggsträng när de är fritt simmande larver och ser ut som små grodyngel. 

Ryggsträngen tillbakabildas när de efter ett par dagar slår sig ned och blir vuxna. Då sätter de sig fast och livnär sig genom att filtrera vattnet på näringspartiklar.

Luddsjöpung lever enskilt. Den är alltså solitär till skillnad från andra sjöpungar som kan bilda kolonier. De fäster på hårda ytor som bryggor och klippor, i skyddade vikar och flodmynningar.

Fakta

Naturlig förekomst: Kryptogen art (oklart om den är inhemsk)
Status i Sverige: eventuellt främmande art
Förekomst i svenska vatten: Västerhavet
Etableringsgrad: sporadisk förekomst
Första fyndet: 2002, Bohuslän

Faktablad: Ladda ner faktabladPDF

Luddsjöpung tål stora variationer i både salthalt och temperatur.

Hur kom de hit?

Man vet ännu inte om de kommit direkt från sitt ursprungliga utbredningsområde i västra Atlanten, eller från det bestånd som invaderade Svarta Havet i början av 1980-talet.

Möjliga effekter

Det är oklart om den har några negativa eller positiva effekter. I USA konstaterar man att den hör till de arter som kan fästa sig på marina konstruktioner, men att den har liten påverkan.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är en Luddsjöpung kan du rapportera den till Artportalen.

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion