Kabomba

Hitta på sidan

Kabomba (Cabomba caroliniana) är en nordamerikansk vattenväxt som finns i akvarier över hela världen. Den är tålig och snabbväxande och kan orsaka stora problem om den hamnar som främmande art i naturliga miljöer, men den bedöms inte som invasiv i svenskt klimat.

Fakta

Naturlig förekomst: Sydamerika och Nordamerika
Status i Sverige: främmande och potentiellt invasiv
Förekomst i svenska vatten: sjöar och vattendrag
Etableringsgrad: Etablerad samt sporadisk förekomst
Första fyndet: 1984
Informationsblad: Ladda ner infobladPDF

Hur känns de igen?

Kabomba kan bli upp till tio meter lång och har ett sirligt fjäderlikt utseende. Stjälken är grenad med smala, flikiga blad.

Färgen är grön till olivgrön, men den kan även vara rödaktigt brun. Blommorna påminner om små vitsippor.

Kabomba i ett akvarium.

Kabomba är en vanlig akvarieväxt som kan bli upp till tio meter lång. Foto: Steven Nichols (CC BY-NC 2.0).

Svenska fynd

Det finns två rapporterade svenska fynd av kabomba. Det första från ett dike i Huddinge (Södermanland) 1984, och det andra 1994 från en stenbrottsdamm vid Gladsax i Skåne. Där är den etablerad och spridd i hela dammen.

Hur lever de?

Kabomba är en flerårig kärlväxt som växer från botten och upp till ytan i sjöar, kanaler, dammar och andra vattendrag.

Kabomba är känslig för uttorkning. Den växer ofta i grunda vatten, med djup mindre än tre meter, men även ned till tio meters djup.

Den fäster med rötter i mjuka bottnar, men kan överleva som fritt flytande växt upp till två månader. Optimal temperatur för kabomba är mellan 13 och 27 grader, men den klarar även kalla vatten – ned under fryspunkten i ytvattnet. Den klarar även att växa i grumliga vatten.

Kabomba kan föröka sig vegetativt genom att bitar av växten lossnar, driver i väg och bildar en ny planta. Mycket små bitar av växten kan snabbt regenerera en helt ny planta.

Det behövs endast en bit med två blad, och den biten kan sedan växa med upp till fem centimeter per dag. När kabomba blommar kan de även självpollinera och bilda frön.

Hur kom de hit?

Kabomba odlas och säljs som en populär akvarieväxt över hela världen, även i Sverige. En möjlig förklaring till de svenska fynden är därför en oförsiktig hantering av akvarier.

Möjliga effekter

Kabomba är oavsiktligt introducerad som främmande och invasiv art i Nordamerika, Asien, Australien och i europeiska länder som Tyskland, Ungern och Holland. I Australien betraktas den som särskilt problematisk då täta och snabbväxande bestånd av kabomba påverkar fiske, turism, vattenreservoarer och det inhemska växt- och djurlivet.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Hindra spridning i svenska vatten

Kabomba omfattas av unionsförteckningen över invasiva främmande arter enligt EU:s förordning (1143/2014).

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion