Justeringar gällande åltillstånd

Havs- och vattenmyndigheten har gjort dessa ändringar för att förenkla och påskynda ärendehandläggningen.

I stället för att inför varje ny tillståndsperiod ändra för vilka årtal den som ska ha innehaft åltillstånd för att kunna beviljas nytt ålfisketillstånd och för vilka årtal som man kan beviljas åltillstånd, tas årtalen bort och texten ändras till att ” Den som haft tillstånd att fiska ål under ett kalenderår kan efter ansökan beviljas tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten att fiska ål under det direkt efterföljande kalenderåret.”

Tillstånden ges för ett år, då HaV avvaktar om det kommer att krävas några åtgärder på grund av EU-kommissionens utvärdering av medlemsstaternas ålplaner.

En hänvisning till fiske med grimgarn tas bort i bilaga 10 till FIFS 2004:36 som anger regler för ålfiske i havet, eftersom fiske efter ål med grimgarn inte är tillåtet och länsstyrelsen inte längre heller får bevilja dispens för fiske med grimgarn efter ål.

Bilagor: HVMFS 2014: 2 Pdf, 22.2 kB. och HVMFS 2014: 3 Pdf, 13.3 kB.

Publicerad: 2014-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion