Förbud mot fiske av räka i Norges ekonomiska zon i Nordsjön

Årets svenska kvot av räka i Norges ekonomiska zon är i det närmaste uppfiskad.

Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av räka i området från och med den 9 mars 2012 och fram till årets slut. Efter den 10 mars är det också förbjudet att landa eller omlasta räka som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan räka får inte heller försäljas i första led efter den 11 mars.

Publicerad: 2012-03-07
Sidansvarig: Webbredaktion