Sport- och fritidsfiske

Intresset för fritidsfiske är stort i Sverige. Undersökningar visar att långt fler än en miljon svenskar ägnar sig åt fritidsfiske varje år.

Fiskeregler

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta. Här kan du också hitta regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

På vår sida om fiskeregler för fritidsfiske hittar du mer information om vad som gäller för dig som fiskar.

För vissa arter finns minimimått, fredningstider och speciella områden
där arten är fredad.

Fiskevård

Statligt stöd kan sökas för bland annat fiskevårdsprojekt. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget till åtgärder för att förbättra, bevara och skydda miljön och fiskbestånden i våra hav, sjöar och vattendrag.

Fisketurism och fritidsfiskebaserat företagande

I Sverige finns goda möjligheter att utöva fisketurism och att bedriva fritidsfiskebaserade verksamheter. Här finns många fiskevatten av hög kvalitet spridda över hela landet.

Föreskrifter för att skydda fisken

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS) innehåller föreskrifter som tillkommit av fiskevårdsskäl. Dessa föreskrifter ändras ibland på grund av den rådande beståndssituationen.

Sådana bestämmelser avser bland annat fredningsområden, fredningstider, minimimått och redskapsbegränsningar.

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2014-11-19
Sidansvarig: Webbredaktion