Grundvattenkemi - integrerade typområden

Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan.

Om undersökningstypen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Kategori: Grundvatten

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för undersökningstypen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Målet med undersökningstypen är att :

  1. kvantifiera variationer i tid och rum avseende grundvattnets föroreningshalter.
  2. få underlag för att bedöma hur grundvattnets kvalitet förändras och kan påverkas av olika markanvändning, odlingsformer och odlingsåtgärder.

Undersökningstypen samordnas med andra undersökningar inom delprogrammet Typområden på jordbruksmark:

  1. klassning av odlingsmarkens jordarter (se undersökningstyp Markkarakterisering).
  2. ytvattnets kemiska sammansättning och flöde (se undersökningstyp ytvattenkemi, typområden).
  3. information om odlingsformer och odlingsåtgärder (se undersökningstyp inventering av odling och fastigheter i typområden).
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Grundvattenkemi-integrerade typområdenPDF

Version 1:1 1998

Grundvattenkemi-integrerade typområdenPDF

Version 1:1 2002

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion