Utter och mink - beståndsövervakning

Målet med undersökningen är att beskriva den geografiska utbredningen av utter och mink i undersökningsområden samt att beskriva förändringar i dessa utbredningar.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Kategori: Däggdjur

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Vinterinventeringarna gör det även möjligt att beskriva och med tiden följa antalet uttrar och stammens föryngring. Undersökningstypen har tydlig koppling till miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt Levande kust och skärgård. Uttern är också upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv som skyddsvärd art