Grundvattenkemi - integrerade typområden

Provtagning och analys av grundvatten utförs enligt detta dokument för att registrera långsiktiga förändringar i grundvattnets kemi till följd av mänsklig påverkan.

Om övervakningsmanualen

  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Kategori: Grundvatten

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål med undersökningstypen

Målet med undersökningstypen är att :

  • kvantifiera variationer i tid och rum avseende grundvattnets föroreningshalter.
  • få underlag för att bedöma hur grundvattnets kvalitet förändras och kan påverkas av olika markanvändning, odlingsformer och odlingsåtgärder.

Undersökningstypen samordnas med andra undersökningar inom delprogrammet Typområden på jordbruksmark:

  • klassning av odlingsmarkens jordarter (se undersökningstyp Markkarakterisering).
  • ytvattnets kemiska sammansättning och flöde (se undersökningstyp ytvattenkemi, typområden).
  • information om odlingsformer och odlingsåtgärder (se undersökningstyp inventering av odling och fastigheter i typområden).
Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Grundvattenkemi-integrerade typområden Pdf, 499.3 kB.

Version 1:1 1998

Grundvattenkemi-integrerade typområden Pdf, 145.4 kB.

Version 1:1 2002