CE-märkning - svensk miljölagstiftning

Sammanfattning av dom den 25 april 2016 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 4515-15. Eftersom CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker byggproduktens överensstämmelse med angiven prestanda, utgör prestandadeklarationen ett viktigt underlag vid tillståndsprövning.

Enligt Mark- och miljööverdomstolen hindrar CE-märkning dock inte att sådana krav uppställs på anläggningen som helhet som enligt den svenska miljölagstiftningen bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av hälsa och miljö.

Referat av dom den 25 april 2016 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 4515-15 Pdf, 183.9 kB.

Dom mål nr M 4515-15

Havs- och vattenmyndighetens yttrande Pdf, 123.4 kB.

Publicerad: 2017-09-19
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion