Blankaströms kraftverk

Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

Domstolen konstaterar mot bakgrund av tidigare avgöranden att det saknas tillstånd till vattenverksamheten som bedrivs med vattenanläggningarna varför driften av vattenkraftverket ska prövas enligt miljöbalkens bestämmelser.

Det inte är lämpligt, menar domstolen, att i samband med ett beslut om lagligförklaring föreskriva villkor som i första hand avser att reglera själva vattenverksamheten eftersom den ska prövas i annan ordning och i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. För att kunna föreskriva lämpliga villkor för vattenhushållning, tappning i omlöp med mera krävs det att vattenanläggningens laglighet prövas tillsammans med tillståndet till vattenverksamheten.

Mark- och miljööverdomstolen mål nr M 3924-16 (2017-05-03)

Du kan läsa mer om Blankaström kraftverk här

Publicerad: 2017-05-05
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion