Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun

Ärendet bör återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Publicerad: 2016-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion