Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån, Kalmar län – ändrade villkor för drift

Det finns skäl att tillmötesgå myndigheters yrkande om skyddsvillkor som innefattar krav på mer än en flyktväg för fiskens nedströmsvandring och en tappning i naturfåran vid Skälleryds vattenkraftverk.

Mark- och miljööverdomstolen anser att det förutom tappning i omlöp fanns skäl att tillmötesgå förslag till villkor från av myndighet anlitad fiskevårdsexpertis och myndighetsyrkande om fler än en flyktväg för fiskens nedströmsvandring för att leva upp till kraven på bästa möjliga teknik, samt en åretrunttappning i den cirka 100 meter långa forsen som naturfåran vid vattenkraftverket utgör.

Mark- och miljööverdomstolen M 3779-15 (2016-02-29) Pdf, 377.3 kB.

Publicerad: 2016-03-04
Uppdaterad: 2016-03-07
Sidansvarig: Webbredaktion