Förbättringsåtgärder skulle ha tillståndsprövats

Sammanfattning av Mark-och miljööverdomstolens dom den 21 maj 2015, mål nr M 9088 -14.. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att en fastighetsägares förbättringsåtgärder – bestående av att lägga ned nya infiltrationsrör och installera en fördelningsbrunn – var att jämföra med nyanläggning och skulle därför ha tillståndsprövats.

Domstolen sa också att huvudregeln är att det krävs ett skyddsavstånd på minst en meter mellan infiltrationsanläggningens spridningslager och den högsta grundvattennivån. Om kortare avstånd ska kunna accepteras måste det visas i det enskilda fallet att riskerna för förorening, genom spridning av bakterier, kan uteslutas.

Referat av Mark-och miljööverdomstolens dom den 21 maj 2015, mål nr M 9088 -14. Pdf, 98.7 kB.

Dom, mål nr. M9088 -14

Publicerad: 2015-12-11
Sidansvarig: Webbredaktion