Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte

Avvisning av anmälan om reparation och ändring av luckor på dammen vid Torsby kraftverk i Röjdån i Torsby kommun.

Fortum anmälde, enligt 11 kap 9 a § miljöbalken, till länsstyrelsen att bolaget avsåg att renovera två utskov i Torsby kraftverks betongdamm.

Spettluckorna i utskov 1 och 2 skulle ersättas med två planluckor. För att kunna genomföra byte av luckor krävdes enligt anmälan en tillfällig avstängning med spont uppströms utskoven. Monteringen av sponten, en stålkonstruktion, kommer att påverka en bottenyta mindre än 500 kvadratmeter.

Anmälan innefattade även bortmontage av spont. Åtgärderna som omfattades av anmälan innebar att anläggningens avbördningsförmäga ökade från 117 m3/s till 129 m3/s, dvs. en ökning med 12 m3/s eller 10 procent.

Mark- och miljööverdomstolen M 9494-14 (2015-04-29)

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion