Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

Mark- och miljööverdomstolen återförvisar målet till mark- och
miljödomstolen för fortsatt handläggning gällande lagligförklaringen.

Mark- och miljödomstolen menar att dammen i sin nuvarande utformning utgör ett definitivt vandringshinder och att åtgärder behöver vidtas för att komma tillrätta med detta. Dammen har ett funktionellt samband med den verksamhet som bedrivs och avses bedrivas vid det nya kraftverket.

Mark- och miljööverdomstolen M 9221-13 (2014-11-11)

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion