Skogsbo vattenkraftverk i Lidan

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

Mark- och miljööverdomstolen fastställer länsstyrelsens föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk.

Mark- och miljööverdomstolen M 7192-14 (2014-11-19)

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion