Föreläggande om återställande av havsvik

Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

Mark- och miljööverdomstolen M 383-14 (2014-10-07) fastställde länsstyrelsens föreläggande.

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion