Edeforsens vattenkraftverk i Ljusnan

Domstolarna avslår ansökan med hänsyn till att åtgärderna innebär mer än en obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken avseende Edeforsens kraftverk, uppförande av ny kraftstationsbyggnad samt dammsäkerhetshöjande åtgärder och ändrade vattenhushållningsbestämmelser m.m. 

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att åtgärderna stred mot förbudet i 4 kap. 6 § miljöbalken gällande vattenkraftsutbyggnad i Ljusnan. Det innebär inte en obetydlig miljöpåverkan att ersätta Edeforsens befintliga vattenkraftverk, som har en utbyggnadsvattenföring om 20 m3/s, med ett nytt större vattenkraftverk som skulle ha en utbyggnadsvattenföring om 110 m3/s.

Mark- och miljööverdomstolen M 9073-14 (2015-06-26) Pdf, 655.6 kB.

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion