Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till den nuvarande verksamheten saknades och ansökan hade avgränsats på felaktigt sätt.

Mark- och miljööverdomstolen M 632-13 (2013-10-16)

Publicerad: 2015-12-02
Uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Webbredaktion