Västerhavet

Vad kännetecknar Västerhavets planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

Hav och klippor

Foto: Maja Kristin Nylander

Västerhavet är indelat i två havsområden:

  • Norra Västerhavet
  • Södra Västerhavet

Norra Västerhavet omfattar Skagerrak och en del av Kattegatt. Södra Västerhavet omfattar större delen av Kattegatt.

Många verksamheter fungerar bra tillsammans i Västerhavets planområde. Men samtidigt behöver miljötillståndet förbättras för att god miljöstatus ska nås.

Förutsättningar för vindkraft

Havsplanerna ska bidra till att nå samhällsmålet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I Västerhavet finns det goda förutsättningar för vindkraftverk till havs, tack vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och närhet till anslutning mot stamnät. I Kattegatt finns tre områden där vindkraft föreslås.

Sjöfart och yrkesfiske

Sjötrafiken är omfattande i hela planområdet, även nära kusten. En betydande del av trafiken till och från Östersjön tar sig genom Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Det finns flera hamnar på västkusten med stor betydelse för svensk utrikeshandel.

Yrkesfisket är geografiskt omfattande och dessutom föränderligt mellan olika år och över längre tid. Därför är ytan för användning yrkesfiske stor i havsplanen.

Skyddad natur

Det finns stora områden med höga naturvärden i havsplaneområdet och flera av dem är naturreservat och Natura 2000-områden. I Skagerrak finns dessutom Kosterhavets nationalpark, där naturskyddet främst gäller undervattensmiljöer. Utöver dem redovisar havsplanen även områden för särskild hänsyn till höga naturvärden.

Plankarta och planeringsförutsättningar

Utforska plankarta och planeringsförutsättningar för Västerhavet i kartan på sidan Karta att utforska.

Läs vidare i plandokumentet

Förslaget till havsplan för Västerhavet hittar du i del 5 i plandokumentet.

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regringen. Pdf, 33.9 MB.

Publicerad: 2019-03-14
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion