Samråd och granskning av havsplaner

De svar som kom in under samråd och granskning har vi sammanställt i två redogörelser.

Fiskesamhälle på Västkusten

Foto: Natalie Greppi

Havs- och vattenmyndigheten genomförde samråd om förslag till havsplaner och tillhörande konsekvensbeskrivningar mellan 15 februari och 15 augusti 2018.

Vi genomförde en granskning om förslagen till havsplaner och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning mellan 14 mars och 14 juni 2019.

Granskningen var det sista steget att få in synpunkter innan vi lämnade förslaget till havsplaner till regeringen.

I en samrådsredogörelse och i en granskningsredogörelse redovisas inkomna synpunkter. I dokumenten hittar du också våra ställningstaganden och förslag till ändringar med anledning av svaren vi fått.

Vi har även tagit fram en redogörelse för den bredare dialogen i arbetet med att ta fram förslag till havsplaner och konsekvensbeskrivningar.

Relaterad information

Före samråd och granskning hade vi avstämning.

Publicerad: 2019-03-14
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion