Exempel på landskapspåverkan av havsbaserad vindkraft

För att ge en uppfattning om skillnaden i påverkan på landskapet med olika avstånd från land, har fotomontage med havsbaserad vindkraft tagits fram för en hypotetisk exempelpark. Fotomontaget är en del av konsekvensbeskrivningen som hör till granskningsversionen av förslaget till ändrade havsplaner.

Om exempelparken

Parken är tjugo kilometer lång och tio kilometer bred med långsidan mot kusten och bilderna visar den på 5 km 12,5 km, 25 km, 35 km och 50 km från land.

Exempelparken har 72 vindkraftverk med totalhöjden 343 meter, navhöjden 200 meter och rotordiametern 286 meter. Avståndet mellan verken är 6 rotordiametrar eller ca 1,7 km.

Storleken hos exempelparken har valts för att ge exempel på en medelstor vindkraftpark utifrån storleken på energiområdena i planförslaget.

För de kumulativa bilderna har liknande anläggningar lagts till enligt redovisningen som återfinns längst ner på sidan. För nattanimeringarna har samtliga verk försetts med ett intensivt blinkande vitt sken enligt Transportstyrelsens anvisningar.

Samtliga bilder och animeringar är gjorda utan väderfilter. För att få en så bra överensstämmelse med verkligheten som möjligt bör bilderna redovisas med höjden 18 cm och betraktas på 40 cm avstånd.

Alla bilder och animeringar har tagits fram av Ramböll på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Fotomontage dag

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Fotomontage med närmsta verk 5 km från betraktaren. Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 5 km från betraktaren.

Fotomontage med närmsta verk 12,5 km från betraktaren.Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 12,5 km från betraktaren.

Fotomontage med närmsta verk 25 km från betraktaren.Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 25 km från betraktaren.

Fotomontage med närmsta verk 35 km från betraktaren.Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 35 km från betraktaren.

Fotomontage med närmsta verk 50 km från betraktarenFörstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 50 km från betraktaren.


Fotomontage dag - med markering för roterande rotorblad

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Fotomontage med markering för roterande rotorblad med närmsta verk 5 km från betraktaren.Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 5 km från betraktaren. Markering för roterande rotorblad.

Fotomontage med markering för roterande rotorblad med närmsta verk 12,5 km från betraktaren.Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 12,5 km från betraktaren. Markering för roterande rotorblad.

Fotomontage med närmsta verk 25 km från betraktaren. Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 25 km från betraktaren. Markering för roterande rotorblad

Fotomontage med markering för roterande rotorblad med närmsta verk 35 km från betraktaren.Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 35 km från betraktaren. Markering för roterande rotorblad.

Fotomontage med markering för roterande rotorblad med närmsta verk 50 km från betraktaren.Förstora bilden

Fotomontage med närmsta verk 50 km från betraktaren. Markering för roterande rotorblad.


Kumulativt fotomontage

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar. Mittenanläggningen är 12,5 km från kusten och be båda andra 25 från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km.Förstora bilden

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar. Mittenanläggningen är 12,5 km från kusten och be båda andra 25 från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km.

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar 25 km från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km.Förstora bilden

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar 25 km från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km.

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar 35 km från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km.Förstora bilden

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar 35 km från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km.


Kumulativt fotomontage - med markering för roterande rotorblad

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar med markering för roterande rotorblad. Mittenanläggningen är12,5 km från kusten och be båda andra 25 från kusten. Avstånd mellananläggningarna är 10 km.Förstora bilden

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar. Mittenanläggningen är 12,5 km från kusten och be båda andra 25 från kusten. Avstånd mellananläggningarna är 10 km. Markering visar roterande rotorblad.

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar 25 km från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km. Markeringen visar roterande rotorblad. Förstora bilden

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar 25 km från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km. Markeringen visar roterande rotorblad.

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar 25 km från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km. Markeringen visar roterande rotorblad.Förstora bilden

Kumulativt fotomontage med tre likstora anläggningar 35 km från kusten. Avstånd mellan anläggningarna är 10 km. Markeringen visar roterande rotorblad.


Animering som visar havsbaserad vindkraft under natten

Animering natt med närmsta verk 5 km från betraktaren.

Animering natt med närmsta verk 12,5 km från betraktaren.

Animering natt med närmsta verk 25 km från betraktaren.

Animering natt med närmsta verk 35 km från betraktaren.

Animering natt med närmsta verk 50 km från betraktaren.

Layout på exempelparker

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Exempelanläggning med 72 vindkraftverk. Avståndet mellan verken är 6 rotordiametrar eller ca 1,7 km.

Exempelanläggning med 72 vindkraftverk. Avståndet mellan verken är 6 rotordiametrar eller ca 1,7 km.

Layout för bilder över kumulativ effekt med alla parker på lika avstånd från land.Förstora bilden

Layout för bilder över kumlativ effekt med främre park på 12,5 km avstånd och bakre parker på 25 km avstånd från land.

Layout för bilder över kumlativ effekt med främre park på 12,5 km avstånd och bakre parker på 25 km avstånd från landFörstora bilden

Layout för bilder över kumulativ effekt med alla parker på lika avstånd från land.

Publicerad: 2024-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion