Internationella skogskonferensen IUFRO

HaV deltar under den Internationella skogskonferensen IUFRO. Konferensens tema är Forests & Society Towards 2050.

Datum

23 juni – 28 juni

Deltagare

Forskare och förvaltare inom skogssektorn och samhället samt andra skogsintresserade.

Plats

Stockholmsmässan.

Om händelsen

Konferensens tema är Forests & Society Towards 2050.

HaV deltar i "Public Sweden", en myndighetsgemensam satsning tillsammans med SLU, Formas, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten och SIDA. HaV har en poster om vattnets betydelse för skogen och skogens roll i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag. HaV och Skogsstyrelsen ger också ett gemensamt seminarium måndag 24 juni.

Konferensen är global med cirka 4000 deltagare och konferensspråket är engelska. Webbplats: https://iufro2024.com/