Hitta på sidan

Tillsyn i grunda havsvikar

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till ett webbinarium om tillsyn i grunda havsvikar (strandskydd och vattenverksamhet).

Datum

12 april

Tid

09:00 - 11:30

Deltagare

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar på kommun eller länsstyrelse med tillsyn och handläggning av strandskydd och/eller vattenverksamhet.

Plats

Digitalt

Om händelsen

Information om statusen i grunda havsvikar, tillsynsmyndighet berättar om tillsyn, planering samt tillsyn och handläggning av vattenverksamheter, med mera.

Webbinariet är en del i arbetet med att genomföra fokusområdet i den nationella tillsynsstrategin som handlar om påverkan på naturvärden i grunda havsvikar.

Anmälan

Anmäl dig här.

Om nationella tillsynsstrategin

Här kan du läsa mer om den den Nationella tillsynsstrategin, fokusområdet påverkan på naturvärden i grunda havsvikar samt tillsynsvägledning om tillsyn

Nationella tillsynsstrategin

Fokusområdet påverkan på naturvärden i grunda havsvikar

Tillsynsvägledning om tillsyn