Hitta på sidan

Fiskeforum 2024

Fiskeforum är en nationell konferens om fisk- och fiskefrågor. Den 6–7 mars 2024 kommer ett nytt forum att arrangeras i Stockholm.

Datum

6 mars – 7 mars

Tid

09:00 - 16:30

Deltagare

Konferensen samlar bland annat yrkes- och fritidsfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och destinationsutvecklare, fiskerättsägare, myndigheter, finansiärer och vetenskapliga rådgivare.

Om händelsen

Fiskeforum för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige.

Läs mer och anmäl dig hos Landsbygdsnätverket.

Fiskeforum 2024 arrangeras av:

 • Jordbruksverket
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Sportfiskarna
 • Sveaskog
 • Stiftelsen för Östersjölaxen
 • Svensk Sportfiskehandel
 • Sveriges fiskevattenägareförbund
 • Sveriges Fiskares Producentorganisation
 • Swedish Pelagic Federation Producentorganisation
 • Länsstyrelserna och
 • Sveriges fisketurismföretagare i samverkan med Landsbygdsnätverket.