Hitta på sidan

Välkomna till SAMHAV

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor.

Datum

14 mars

Tid

Torsdag den 14 mars kl.09-12, därefter lunch.

Deltagare

Ett forum för information, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer i syfte att genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

Om händelsen

Beskrivning av händelsen

Årets tema

Hållbar användning av Sveriges vattenmiljöer

Program för SAMHAV 2024

Ämne

Talare

Inledning

Daniel Westlén, statssekreterare Klimat och näringslivsdepartementet

Anna Ledin, tillträdande generaldirektör

Eva-Britt Eklöf Petrusson, vikarierande generaldirektör

Introduktion till dagens tema, Hur använder Sverige sina vattenmiljöer idag och hur vill vi ha det i morgon?

Thomas Klein och Johan Kling, avdelningschefer, Havs- och vattenmyndigheten

Hur kan vi samordna arbetet med det nya åtgärdsprogrammet för havsmiljön, från källa till hav?

Mats Svensson,avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten

Klimatförändringarna påverkar vattenmiljöerna och de värden dessa miljöer ger samhället

Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI

Diskussionspunkt

  • Hur behöver styrningen av vattenresurserna förändras för att klara klimatutmaningarna?
Program fortsättning

Ämne

Talare

Hur skapar vi engagemang och aktivt deltagande hos berörda aktörer, lokalt, regionalt och nationellt?

Johanna McTaggart, nationell koordinator och Biosfärrådets ordförande, samt Johan Kling, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten


 

Diskussionspunkter

  • Hur behöver förvaltningen av vattenresurserna förändras för att få ett aktivt lokalt och regionalt deltagande?
  • Vilka aktörer kan din organisation stödja eller samverka med för att få ett aktivt lokalt och regionalt deltagande?
Program fortsättning

Ämne

Talare

Summering och avslut

Eva-Britt Eklöf Petrusson, vikarierande generaldirektör

Anmäl dig här