Hitta på sidan

Akvatisk ÅGP -träff 2024, Kalmar

Konferensen är avgiftsfri. Kost och logi betalas av arrangören. Begränsat antal deltagare.

Virån, foto: Mikael Svensson

Virån, foto: Mikael Svensson

Datum

16 april – 18 april

Deltagare

Länsstyrelsepersonal som arbetar med akvatiska ÅGP

Plats

Calmar Stadshotell, Kalmar

Arrangörer

Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med

Länsstyrelsen Kalmar och SLU Artdatabanken

Dagordning

Tisdag 16 april

12:00 ÅGP-mingel och lunch

13:30 Välkommen till Kalmar och Kalmar län

13:40 Nyheter från Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och SLU Artdatabanken

14:10 ÅGP- 20 år 2023: Vad har hänt de senaste 20 åren, vad är utsikterna framåt. (Mikael Svensson och Sofia Blank, SLU Artdatabanken)

14:30 EU:s restaureringsförordning och Sveriges restaureringssatsning, (Erik Årnfelt, HaV)

15:00 Fika

15:30 Hur möter vi behovet av att redovisa resultat (på årsbasis)? (Michael Diemer, HaV)

15:45 Gruppdiskussion

16:30 Utplantering och flytt av växter och djur (Mikael Svensson, SLU Adb)

17:00 Flytt av grovslinke (Marcus Törnberg, Blekinge)

Flodkräftan på Öland - så jobbar vi för att skydda den (Carina Pålsson, Kalmar)

Stormusslor och torka. Hur påverkas musslor av låga vattenflöden och höga temperaturer? Möjliga åtgärder akut och långsiktigt. (Maria Hauxwell, Kalmar)

Ytterligare föredrag?

18:00 Avslut

18:30 Middag och barhäng (Calmar Stadshotell)

Onsdag 17 april (Exkursionsdag: Virån och Emån)

08:00 Avresa

Förmiddagen Åtgärder vid Virbo, Viråns mynningen Lunch vid Stensjö by Kulturreservat Stensjö byn, Virån

Eftermiddag Åtgärder och inlöp vid Karlshammar, Emån

18:30 Middag (Calmar Stadshotell)

Torsdag 18 april

09:00 Hur kan arter som varit ÅGP tas omhand efter avslutat program? (Michael Diemer, HaV)

09:10 Makrofyter – avslutning och fortsättning (Rita Jönsson, Kalmar och Maria Karlsson, Kronoberg)

09:30 ÅGP skaftslamkrypa - hur arbeta med ett program där förutsättningarna för att göra åtgärder är små (Per Ekerholm, Kronoberg)

10.00 Diskussion

10:20 Fika

10.50 Kommunikation: Informationssatsning IAS (Leena Mägi HaV)

11:10 Bra exempel på informationssatsning IAS, Länsstyrelsen i Kalmar (Helén Wåhlstrand Persson och Carina Pålsson, Kalmar))

11.30 Avslut och tankar framåt

12:00 Lunch

Anmäl dig här

logotyper för arrangörerna av konferens