Nationell yrkesfiskekonferens 2023

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Landsbygdsnätverket bjuder in till en konferens om svenskt yrkesfiske.

Datum

23 november – 24 november

Tid

Torsdag kl. 12:00 - Fredag kl. 15.00

Plats

Uddevalla

Om händelsen

Konferensen ger deltagarna möjlighet att träffa och prata med bland annat yrkesfiskare, myndighetspersoner och företrädare av fiskets olika segment.

Nationell yrkesfiskekonferens 2023