Hitta på sidan

Workshop - Scientific committee

Design & follow up of study areas

Datum

21 november

Tid

21 november kl.10-17

Deltagare

Vetenskapliga kommittén kopplat till projektgruppen för regeringsuppdrag att på prov flytta ut trålgränsen

Plats

HaV:s lokaler i Göteborg och digitalt

Om händelsen

Gemensam uppföljning och utveckling av tidigare workshop, analys och reflektion av förslag på vetenskaplig design.