Hitta på sidan

Webbinarium -Marina värden i Nämdöskärgården i samband med utredning och bildande av en nationalpark

Välkomna att delta vid ett webbinarium som fokuserar på marina värden och de undersökningar som gjorts i samband med utredning av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Datum

13 november

Tid

Klockan 16.30-18.00

Deltagare

Allmänhet

Plats

Digitalt

Om händelsen

Havs- och vattenmyndigheten inleder med att berätta om marint områdesskydd ur ett internationellt och nationellt perspektiv.
Länsstyrelsen berättar om de undersökningar som genomförts och vad vi vet i dagsläget om de marina miljöerna i den föreslagna nationalparken.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) som också deltar berättar om sitt uppdrag och hur det går till när man karterar havsbottnar.

Anmälan

Anmälan görs på Länstyrelsen Stockholms hemsida.