Hitta på sidan

Havsmiljöövervakning för framtid, innovation och hållbarhet (MEMFIS 2023)

Havs- och vattenmyndigheten och Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling, arrangerar en internationell konferens om framtidens miljöövervakning – med fokus på innovation och hållbarhet.

Datum

9 november – 10 november

Tid

9-10 november

Deltagare

Intressenter inom områden som till exempel marin övervakning, marin hållbar förvaltning, beslutsfattare inom området, civilsamhället, teknisk innovation, marin forskning, forskningsfartygsförvaltning och dataanalys för att presentera och diskutera utvecklingen av marin övervakning.

Plats

Stockholm

Om händelsen

Syftet med konferensen är att skapa ett forum där intressenter både kan diskutera och presentera initiativ för att främja marin miljöförvaltning genom ett mer effektivt utnyttjande av nuvarande övervakningsinfrastruktur, innovativa övervakningsmetoder och analytiska resurser för att skapa en havsmiljöövervakning som verkligen kan förverkliga rena hav och en hållbar blå ekonomi.

Konferensen kommer fokusera på framtiden och hur man kan nyttja och utveckla de resurser vi har för havsövervakning. Fokus kommer inte vara tillståndet i den marina miljön eller på resultaten av övervakning, utan snarare på hur man gör den bättre och mer effektiv.

Läs mer om Memfis på vår engelska sida.