Hitta på sidan

Digitalt samrådsmöte den 26 januari om bedömning av miljötillstånd, socioekonomisk analys och ändrade föreskrifter

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till samrådsmöte om samrådsrapporten Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys, samt det relaterade samrådet om ändringar i föreskrifterna HVMFS 2012:18.

Mötet sker digitalt och platserna är obegränsade. Mötesinbjudan skickas ut via e-post efter din anmälan.

Datum

26 januari

Tid

Klockan 9.00–12.00

Deltagare

Berörda myndigheter och organisationer.

Plats

Digitalt, mötesinbjudan skickas ut efter din anmälan

Om händelsen

Under mötet informerar HaV om samrådsrapporten Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. Bedömningen ingår i det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Vi redogör kort för bakgrunden till bedömningarna och mötet kommer även omfatta de kompletterande delarna om livsmiljöer och påverkan på bottnarna .

Du som deltar har chansen att ställa frågor till de utredare som arbetat med rapporten. HaV presenterar också översiktligt kring det relaterade samrådet om ändringar i föreskrifterna HVMFS 2012:18.

Anmäl dig här

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Sista anmälningsdag är 24 januari.

Behöver du ta bort din anmälan?

För att ta bort din anmälan behöver du hålla inne Ctrl på tagentbordet samtidigt som du klickar på "Ta bort din anmälan". Då kommer en pop-up-ruta fram och du kan bekräfta att du vill ta bort din anmälan.

Hör av dig till webbredaktion@havochvatten.se om du behöver hjälp.