Hitta på sidan

Öppet hus om nationalpark i Nämdöskärgården

Öppet hus om den planerade nationalparken i Nämdöskärgården.

Datum

10 oktober

Tid

Kl.15:30 - 18:00

Deltagare

Intresserad allmänhet

Plats

Fyrhuset, Gammelbodavägen 1, Stavsnäs

Om händelsen

Den 10 och 12 oktober genomförs Öppet hus om den planerade nationalparken i Nämdöskärgården. Vid dessa tillfällen finns det möjlighet att ta del av ett mer samlat underlag till förslag till nationalpark, och ställa frågor och diskutera förslaget med nationalparksprojektet innan kommande remissutskick. Välkommen att titta förbi!

Förslaget kommer även att presenteras vid höstens digitala informationsmöte den 24 oktober.
>> Du kan läsa mer om och anmäla dig till det mötet här

Vill du veta mer om arbetet med en nationalpark i Nämdöskärgården? Mer information hittar du på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)