Hitta på sidan

Informationsmöte om den planerade nationalparken i Nämdöskärgården

Välkommen på ett digitalt informationsmöte om den planerade nationalparken i Nämdöskärgården.

Datum

24 oktober

Tid

Kl.17:00 - 18:30

Deltagare

Intresserad allmänhet

Plats

Digitalt, du måste anmäla dig senast 22 oktober

Om händelsen

Vid mötet går vi igenom förslaget till nationalpark så långt det då är kommet, och processen kring remiss. Som tidigare ges även information om vad som i övrigt är aktuellt i nationalparksprojektet, vad som gjorts sedan förra informationstillfället samt hur planeringen ser ut framåt.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via chattfunktionen under mötet.

Mötet hålls digitalt, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare och publiceras på denna sida innan mötet.

Anmäl dig här

Vill du veta mer om arbetet med en nationalpark i Nämdöskärgården? Mer information hittar du på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Bildande av en nationalpark i Nämdöskärgården | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)