Webbinarium om skydd av sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten arrangerar ett webbinarium om skydd av sjöar och vattendrag.

Datum

12 oktober

Tid

Klockan 8.30-12.00.

Deltagare

Länsstyrelsen, personal som jobbar med områdesskydd

Plats

Digitalt

Om händelsen

Havs- och vattenmyndigheten arrangerar ett webbinarium om skydd av sjöar och vattendrag. Dagens tema är den nationella strategin för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden och den pågående översynen av planeringsunderlaget Värdefulla vatten. Både Riksantikvarieämbetet och Artdatabanken bidrar till programmet. Diskussion i mindre grupper kommer hållas för att fånga upp deltagarnas behov i deras arbete med skydd av limniska miljöer.

Anmälan