Uppstartsmöte - Förslag till system med överlåtbara fiskerättigheter

Uppstartsmöte om regeringsuppdraget att föreslå ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter.

Datum

19 september

Tid

Kl. 10.00 - 12.00

Deltagare

Fiskeorganisationer, myndigheter, länsstyrelser, miljöorganisationer, kommuner och forskare.

Plats

Möjlighet till att delta på plats i Havs- och vattenmyndighetens lokaler i Pagoden, Göteborg (begränsat antal platser) samt digitalt per Skype (länk kommer att skickas senare).

Om händelsen

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in fiskeorganisationer, myndigheter, länsstyrelser, miljöorganisationer, kommuner och forskare till ett uppstartsmöte om regeringsuppdraget att föreslå ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter. Regeringsuppdraget ska redovisas den 1 april 2024.

Havs- och vattenmyndigheten har i tidigare regeringsuppdrag redovisat förslag på vilka komponenter som bör ingå i ett system med demersala fiskerättigheter. Vid mötet kommer dessa förslag diskuteras vidare.

Anmälan

Senast tisdagen den 12 september genom att mejla patrik.persson@havochvatten.se. Var vänlig att ange om ni har tänkt delta på plats eller via länk.

Välkomna!