Hitta på sidan

Workshop i Göteborg

Om regeringsuppdraget att på prov genomföra fiskeriförvaltningsåtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen

Deltagare

Projektgruppen bjuder in till workshop för inbjudna medlemmar i en vetenskaplig kommittè.