Hitta på sidan

Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete

Vad behöver man tänka på för att skapa lokalt engagemang för vattenvårdsåtgärder? Vad kan vi lära oss om samverkan från genomförda projekt och pågående forskning? Vad kan vi lära oss av varandra?

Stenbro över bäck i Varnhem. Foto Anna Ek/Havs- och vattenmyndigheten

Stenbro över bäck i Varnhem. Foto: Anna Ek/Havs- och vattenmyndigheten

Om händelsen

LEVA – Lokalt engagemang för vatten bjuder in till digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete. Utbildningen vänder sig till lokala aktörer som arbetar med att skapa engagemang och genomföra vattenvårdsåtgärder.

I samarbete med Magnus Ljung på SLU erbjuder LEVA återigen en digital grundutbildning. Fokus är att skapa en grundkunskap om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete och ge stöd för hur du kan arbeta i ditt område.

Deltagare

Målgruppen är olika former av åtgärdssamordnare eller genomförare av restaureringsåtgärder. Du kan exempelvis arbeta på kommun eller länsstyrelse, eller arbeta i vattenråd eller annan ideell organisation.

När och hur?

Tisdag 19 september 2023 kl 9.00-11.30

Sista anmälningsdag 4 september. Efter det kan du kontakta Anna Ek direkt om det finns platser: anna.ek@havochvatten.se

Mötet kommer ske via skype.

Kom ihåg att själv markera utbildningen i din kalender. Anmälda kommer få skypelänk till mötet den 12 september.

Agenda

Digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete

Tid

Händelse

09:00

Välkomna, presentation av dagen och deltagare - HaV
Introduktion om LEVA och aktiviteter under 2023.

09:15

Vad tycker ni är de största utmaningarna i lokal samverkan? - SLU och HaV

09:25

Förutsättningar för samverkan - SLU
Varför samverkan? Hur samverka? Framgångsfaktorer. Ledarskapets betydelse.

10:00

Bensträckare 15 min

10:15

11 tips från LEVA om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete - HaV

10:45

Lärdomar från olika projekt -SLU

11:05

Frågestund och tips framåt

11:30

Avslut 

Frågor?

Kontakt för frågor: Anna Ek, anna.ek@havochvatten.se 010-698 6048

Anmäl dig här